Kommunikatsioonipuuete märkamine, hindamine ja ületamine

  • Marika Padrik

Kokkuvõte

Inimeste kommunikatsioon võib häiruda mitmesugustel põhjustel, tuues kaasa probleeme isiklikes suhetes, infovahetuses, töös ja õppimises. Kõrgkooliõpikus "Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia" käsitletakse olukordi, mis võivad takistada inimese toimetulekut sotsiaalses keskkonnas ja vajavad seetõttu logopeedi sekkumist. Õpikuna on raamat mõeldud eeskätt logopeedia eriala üliõpilastele. Käsiraamatuna pakub see huvi kõigile praktiseerivatele või tulevastele spetsialistidele, sh õpetajatele, kes oma töös puutuvad kokku inimestega, kellel on kommunikatsiooniprobleemid. Õpiku üks tugevaid külgi on teadusuuringute tihe seotus praktikaga – kõik peatükid on valminud Tartu Ülikooli õppejõudude ja praktikute koostöös. Praktikast pärit juhtumikirjeldused aitavad puudeid märgata, põhjalikult kirjeldatakse diagnostika- ja sekkumisviise, arvestades seejuures eesti keele eripära.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2017-10-28
Kuis viidata
Padrik, M. (2017). Kommunikatsioonipuuete märkamine, hindamine ja ületamine. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(2), 257-262. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.11
Rubriik
Raamatututvustus