Mitmekeelne erivajadusega õpilane koolis. Sissejuhatus käsiraamatusse

  • Merit Hallap
  • Marika Padrik

Kokkuvõte

Käsiraamatu sihtrühmaks on õpetajad, kelle klassis  või rühmas õpib laps, kes omandab eesti keelt teise keelena, kuid vajab kaaslastega võrreldes suuremat tuge. Raamat aitab õpetajal paremini mõista keele omandamise raskuste põhjusi erinevat laadi erivajadustega õpilastel ja märgata keelepuuet mitmekeelsel lapsel. Autorid tutvustavad eripedagoogilisi võtteid selliste õpilaste toetamiseks praktiliste näidete ja juhtumite toel.  

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2022-11-01
Kuis viidata
Hallap, M., & Padrik, M. (2022). Mitmekeelne erivajadusega õpilane koolis. Sissejuhatus käsiraamatusse. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(2), 343-346. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.2.14
Rubriik
Raamatututvustus