PISA edutegurite üle mõtiskledes

  • Eve Eisenschmidt

Kokkuvõte

Peeter Mehisto ja Maie Kitsingu raamat "Lessons from Estonia's Education Success Story: Exploring Equity and High Performance through PISA" (2022) annab põhjaliku ülevaate Eestis läbi viidud haridusreformidest ja reformide õppetundidest üldhariduses viimase kolmekümne aasta vältel. Raamat avab sotsiaal- ja hariduspoliitilised vaatenurgad, millega on soovitud kindlustada võrdne ja õiglane arengukeskkond igale lapsele nii koolieelses eas kui ka põhikooli õppurina oma potentsiaali maksimaalseks realiseerimiseks. Tegemist on põhjaliku taasiseseisvumisjärgse perioodi ülevaatega haridusvaldkonna peamistest osistest: õppekavast, õpetajast ja hindamisest.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2023-05-01
Kuis viidata
Eisenschmidt, E. (2023). PISA edutegurite üle mõtiskledes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 11(1), 212-215. https://doi.org/10.12697/eha.2023.11.1.09
Rubriik
Raamatututvustus