Preface

Authors

  • Miia Rannikmäe
  • Rain Mikser
  • Krista Uibu

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.01

Abstract

Et aidata õpilastel ja õpetajatel ühiskonnas toimuvate kiirete muutustega toime tulla, vajab õpikäsitus seni teadaolevate ja uute lähenemiste mõtestatud ning oskuslikku lõimimist. Üks kiiresti arenevaid valdkondi haridusalastes uurimustes, mis seda ülesannet täita püüab, on kirjaoskus ja selle liigid. Siinses erinumbris tutvustatatakse üheksa erineva kirjaoskuse määratlust ning olulisust ülekantavate oskuse kujundamisele suunatud õppeprotsessis. Mitmes artiklis käsitletakse hariduspoliitilistele dokumentidele tuginedes pädevuse ja kirjaoskuse suhestatust ning argumenteeritakse nende võimalikku kasutamist sünonüümidena. Ajakirja juhtartikli autor professor Jari Lavonen käsitleb ülekantavate oskuste – näiteks kriitilise ja loova mõtlemise oskuse – kujundamist ning selgitab, kuidas need on seotud loodusteadusliku kirjaoskusega. Artikkel aitab kaasa strateegia "Haridus 2030" mõistmisele ja selles tutvustatud kaheksa võtmepädevuse laiemale mõistmisele ja olulisusele kirjaoskuste maailmas (OECD, 2018). Erinumbri lõpus tutvustavad Larissa Jõgi ja Rain Mikser selle aasta alguses ilmunud raamatut "Andragoogika. Raamat täiskasvanu õppimisest ja õpetamisest". Raamat esitab seni eesti keeles ilmunuist kõige terviklikuma ja süsteemsema käsituse andragoogika mõtteloost ja põhiteemadest.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kärbla, T., Uibu, K., & Männamaa, M. (2018). Pikilõikeline sissevaade eesti keele taseme- ja eksamitööde tekstimõistmisülesannetesse. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 6(1), 157−178. https://doi.org/10.12697/eha.2018.6.1.07

OECD (2005). Definition and selection of competencies (DeSeCo): Executive summary. Paris OECD Publishing. Vaadatud aadressil http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.

OECD. (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed.

OECD. (2018). The Future of Education and skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing.

Rannikmäe, M., Soobard, R., Reiska, P., Rannikmäe, A., & Holbrook, J. (2017). Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5(1), 59−98. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.03

Talts, L., & Mikser, R. (2013) Alg- ja põhiharidus. Mikser, R. (koost), Haridusleksikon (15–22). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Published

2021-11-01

How to Cite

Rannikmäe, M., Mikser, R., & Uibu, K. (2021). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 1–4. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.01

Issue

Section

Preface

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>