Preschool teachers’ evaluations and explanations to changes in their work related difficulties: professionalisation as a symbolic capital

Authors

  • Rain Mikser
  • Marika Veisson
  • Maire Tuul
  • Tiia Õun
  • Kerstin Kööp

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.06

Keywords:

professionalisation, changes, teacher, preschool education

Abstract

Edendamaks alushariduse kvaliteeti ja kergendamaks lasteaiaõpetajate tööd, on Eestis ja mujal tõstetud õpetajate töö- ja haridusalaseid nõudeid. Lasteaiaõpetajad tunnustavad kõrgemaid nõudeid kui oma staatuse tõusu sümboleid, ent tajuvad samas, et lisanduvad kohustused muudavad töö üha raskemaks. Uurimuse eesmärk oli välja selgitada lasteaiaõpetajate hinnangud ja selgitused muutustele oma töö raskuse suhtes. Ankeetküsitlusele vastas 628 Eesti lasteaiaõpetajat, neist viieteistkümnega tehti hiljem individuaalne eluloointervjuu. Sõltumata staažist leidis enamik vastajaist, et töö on muutunud raskemaks, eelkõige lastesse, lapsevanematesse ning vahetusse töökorraldusse puutuvas. Samas väärtustasid vastajad oma ametinimetuse muutumist kasvatajast õpetajaks, erialaste haridusnõuete tõusu ning õppekavamuudatusi õpikäsituse ja õpetaja valikuvabaduse asjus. Lähtudes Pierre Bourdieu sümboolse kapitali teooriast, arutleme lasteaiaõpetajate professionaliseerumise võimaluste üle.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrew, Y. (2015). Beyond professionalism: Classed and gendered capital in childcare work. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(4), 305–321. https://doi.org/10.1177/1463949115616322

Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity.

Bradbury, A. (2012). ‘I feel absolutely incompetent’: professionalism, policy and early childhood teachers. Contemporary Issues in Early Childhood, 13(3), 175–186. https://doi.org/10.2304/ciec.2012.13.3.175

Brock, A. (2014). What does professionalism mean to me? A. Brock (Ed.), The Early Years Reflective Practice Handbook (pp. 65–76). London: Routledge.

Broström, S. (2017). A dynamic learning concept in early years’ education: A possible way to prevent schoolification. International Journal of Early Years Education, 25(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1270196

Brown, C. P., Weber, N. B., & Yoon, Y. (2015). The Practical Difficulties for Early Educators Who Tried to Address Children’s Realities in Their High-Stakes Teaching Context. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36, 3–23. https://doi.org/10.1080/10901027.2014.996925

Clausen, S. B. (2015). Schoolification or early years democracy? A cross-curricular perspective from Denmark and England. Contemporary Issues in Early Childhood, 16(4), 355–373. https://doi.org/10.1177/1463949115616327

Goodson, I. F. (2013). Developing Narrative Theory. Life Histories and Personal Representation. London and New York: Routledge.

Gunnarsdottir, B. (2014). From play to school: are core values of ECDC in Iceland being undermined by ‘schoolification’? International Journal of Early Years Education, 22(3), 242–250. https://doi.org/10.1080/09669760.2014.960319

HaridusSilm. (2015). Alusharidus. Külastatud aadressil http://www.haridussilm.ee.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15, 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Jackson, J. (2017). Beyond the piece of paper: a Bourdieuian perspective on raising qualifications in the Australian early childhood workforce. European Early Childhood Education Research Journal 25(5), 796–805. https://doi.org/10.1080/1350293X.2017.1356575

Johansson, J.-E. (2006). Will there be Any Preschool Teachers in the Future? J. Einarsdottir & J. T. Wagner (Eds.), Nordic Childhoods and Early Education: Philosophy, Research, Policy and Practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden (pp. 43–69). Connecticut: Information Age Publishing.

Judge, H. (1998). Teacher Education. T. Husén, T., N. Postlethwaite, B. R. Clark, G. Neave (Eds.), Education: The Complete Encyclopedia (CD-ROM). Oxford: Elsevier Science Ltd.

Karila, K. (2012). A Nordic Perspective on early Childhood Education and Care Policy. European Journal of Education 47(4), 584–595. https://doi.org/10.1111/ejed.12007

Karlsson Lohmander, M. (2015). Bridging ‘The gap’ – linking workplace-based and university-based learning in preschool teacher education in Sweden. Early Years: An International Journal of Research and Development, 35(2), 168–183. https://doi.org/10.1080/09575146.2015.1025712

Katz, L. G., & Cain, J. (1988). Early childhood education, teacher education for... T. Husen & T. Neville Postlethwaite (Eds.), The International Encyclopedia of Education: Research and Studies, Vol. 3 (pp. 1487–1495). Oxford: Pergamon Press.

Locke, T., Vulliamy, G., Webb, R., & Hill, M. (2005). Being a ‘professional’ primary school teacher at the beginning of the 21st century: a comparative analysis of primary teacher professionalism in New Zealand and England. Journal of Education Policy 20(5), 555–581. https://doi.org/10.1080/02680930500221784

Mikser, R., Niglas, K., Tuul, M., Veisson, M., & Goodson, I. (2019). Academia undermining professionalism? The Estonian preschool teachers’ views and expectations of teacher professionalism. P. Sivanes & S. Garvis (Eds.), Teachers’ and Families’ Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education and Care in the 21st Century, Vol. II. (pp. 58–70). Abingdon, Oxfordshire: Routledge Taylor & Francis Ltd.

Mikser, R., Tuul, M., Veisson, M., Goodson, I. (2018). The place of theory and practice in preschool teachers’ pre-service education: Estonian preschool teachers’ evaluations in conditions of changing professionalism. C. Pascal, T. Bertram & M. Veisson (Eds.), Early Childhood Education and Change in Diverse Cultural Contexts. (pp. 118–136). Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group.

Neudorf, E., Ugaste, A., Tuul, M., & Mikser, R. (2017). Lasteaiaõpetajate uskumused seoses laste üldoskuste arendamisega riikliku õppekava alusel: lisaseletus lasteaia koolistumise põhjustele. Eesti Haridusteaduste Ajakiri 5(2), 54–79. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.2.03

Noordegraaf, M., & Schinkel, W. (2011). Professional Capital Contested: A Bourdieusian Analysis of Conflicts between Professionals and Managers. Comparative Sociology 10, 97–125. https://doi.org/10.1163/156913310X514092

Oberhuemer, P. (2005). Conceptualising the early childhood pedagogue: Policy approaches and issues of professionalism. European Early Childhood Education Journal, 13(1), 5–16. https://doi.org/10.1080/13502930585209521

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M. J. (2010). Professionals in Early Childhood Education and Care Systems – European Profiles and Perspectives. Opladen: Barbara Budrich.

Oberhuemer, P. (2015). Parallel discourses with unparalleled effects: early years workforce development and professionalization initiatives in Germany. International Journal of Early Years Education 23(3), 303–312. https://doi.org/10.1080/09669760.2015.1074560

Osgood, J. (2006). Deconstructing Professionalism in Early Childhood Education: resisting the regulatory gaze. Contemporary Issues in Early Childhood 7(1), 5–14. https://doi.org/10.2304/ciec.2006.7.1.5

Osgood, J. (2012). Narratives from the nursery: Negotiating professional identities in early childhood. London: Routlegde.

Payler, J. K., & Locke, R. (2013). Disrupting communities of practice? How ‘reluctant’ practitioners view early years workforce from England. European Early Childhood Education Research Journal 21(1), 125–137. https://doi.org/10.1080/1350293X.2012.760340

Peeters, J., Sharmahd, N., & Budginaite, I. (2018). Early childhood education and care (ECEC) assistants in Europe: Pathways towards continuous professional development (CPD) and qualification. European Journal of Education 53(1), 46–57. https://doi.org/10.1111/ejed.12254

Persson, S., & Tallberg Broman, I. (2015). Professionalization processes and gender issues – the establishment of ECEC workforce in Sweden. V. Campbell-Barr & J. Georgeson (Eds.), International Perspectives on Early Years Workforce Development. (pp. 56–68). Norwich: Critical publishing.

Peterson, T., Veisson, M., Hujala, E., Härkönen, U., Sandberg, A., Johansson, J., & Kovacsne Bakosi, E. (2016). Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden, Finland and Hungary. European Early Childhood Education Research Journal 24(3), 136–156. https://doi.org/10.1080/1350293X.2015.1120529

Pruit, J. C. (2019). Between Teaching and Caring in the Preschool: Talk, Interaction and the Preschool Teacher Identity. London: Lexington Books.

Raud, R. (2013). Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Ruus, V.-R., & Mikser, R. (2013). Õppekava. Mikser, R. (Koost), Haridusleksikon (257−264). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Ryan, S., & Gibson, M. (2016). Preservice Early Childhood Teacher Education. L. J. Couse & S. L. Recchia (Eds.), Handbook of Early Childhood Teacher Education (pp. 195–208). New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group.

Schinkel, W., & Noordegraaf, M. (2011). Professionalism as Symbolic Capital: Materials for a Bourdieusian Theory of Professionalism. Comparative Sociology 10, 67–96. https://doi.org/10.1163/156913310X514083

Tight, M. (2002). Key Concepts in Adult Education and Training. London: Routledge-Falmer.

Torm, M. (2011). 170 Years of Development in Estonian Preschool Institutions: Historical Trends in Preschool Education. In M. Veisson, E. Hujala, P. K. Smith, M. Waniganayake, & E. Kikas (Eds.), Global Perspectives in Early Childhood Education Diversity, Challenges and Possibilities (pp. 81–104). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Van Laere, K., Peeters, J., & Vandenbroeck, M. (2012). The education and care divide: The role of the early childhood workforce in 15 European countries. European Journal of Education, 47(4), 527–541. https://doi.org/10.1111/ejed.12006

Vapper, T. (2015). Kui ei meeldi, mine ära. Õpetajate Leht, 15, 2.

Veisson, M. (2017). ECEC Workforce Profile – Estonia. In P. Oberhuemer and I. Schreyer (Eds.), Workforce Profiles in Systems of Early Childhood Education and Care in Europe. www.seepro.eucountryreportsestonia

Veisson, M., & Kabaday, A. (2018). Exploring the Preschool Teachers’ Views on Professionalism, Quality of Education and Sustainability. International Journal of Teacher Education of Sustainability, 20(2), 5–18. https://doi.org/10.2478/jtes-2018-0011

Veisson, M., & Mikser, R. (2013). Alusharidus. Mikser, R. (Koost), Haridusleksikon. (36−42). Tartu: Eesti Keele Sihtasutus.

Whitington, V., Thompson, C., & Shore, S. (2014). ‘Time to ponder’: professional learning in early childhood education. Australasian Journal of Early Childhood, 39(1), 65–72. https://doi.org/10.1177/183693911403900109

Vlasov, J., & Hujala, E. (2016). Cross-cultural interpretations of changes in early childhood education in the USA, Russia and Finland. International Journal of Early Years Education, 24(3), 309–324. https://doi.org/10.1080/09669760.2016.1189812

Published

2020-05-01

How to Cite

Mikser, R., Veisson, M., Tuul, M., Õun, T., & Kööp, K. (2020). Preschool teachers’ evaluations and explanations to changes in their work related difficulties: professionalisation as a symbolic capital. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 128–155. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>