Preface

Authors

  • Krista Uibu
  • Aino Ugaste
  • Kara Brown

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.01

Abstract

Kooskõlas muutustega mujal maailmas on viimastel kümnenditel hoogustunud ka Eestis indiviidi uurimine, kasvanud õpetaja elu ja tööd käsitlevate uurimuste hulk ning paranenud nende kvaliteet. Haridusvaldkonna üheks keskseks uurimisobjektiks on kujunenud õpetaja isiksus, tema käitumine ja tegevused ning nende koosmõju õpilaste arengule ja õppeprotsessile (Guskey, 2002). Õpetajate töö ja elu uurimisel peetakse oluliseks käsitleda kogemusi, mida õpetajad on omandanud tegevõpetajaks saamisele eelnenud koolipraktikast ja enda kooliajast. Nii leiab Goodson, et õpetajaid tuleb uurida nii klassi koosseisu, soo, etnilise päritolu kui ka sotsiaalse tausta, elukogemuste ja sotsiaalsete suhete põhjal (vt selles numbris). Selliseid uurimusi tutvustatakse ka Eesti Haridusteaduste Ajakirja praeguses vabanumbris. Temaatiliselt võib jaotada artiklid neljaks. Esiteks leidub uurimusi, mille keskmes on indiviidi, sh õpetaja varasemad kogemused ning nende mõju tema hilisemale elule ja tegevusele. Teine osa uurimustest käsitleb õpetajate ja üliõpilaste praktilisi õpetamis- ja õppimiskogemusi. Kolmandaks on teema "Muukeelne õpilane ja multikultuuriline õpetamine" alla koondatud uurimused viimaste kümnendite olulisimatest haridusuuendustest Eestis (üleminek eestikeelsele aineõppele vene õppekeelega gümnaasiumides) ja nende mõjust õpilase identiteedile. Neljandaks, ajakirja viimases osas tutvustatakse aasta jooksul ilmunud uudiskirjandust: haridusterminoloogiat käsitlevaid teatmeteoseid.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Goodson, I. F. (2003). Professional knowledge, professional lives: Studies in education and change. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press.

Goodson, I. F. (2010). Times of educational change: Towards an understanding of patterns of historical and cultural refraction. Journal of Education Policy, 25(6), 767–775. http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2010.508179

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8(3/4), 381–391. http://dx.doi.org/10.1080/135406002100000512

Lam, B.-H., & Kember, D. (2006). The relationship between conceptions of teaching and approaches to teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(6), 693–713. http://dx.doi.org/10.1080/13540600601029744

Meijer, P. C., Korthagen, F. A. J., & Vasalos A. (2009). Supporting presence in teacher education: The connection between the personal and professional aspects of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 297–308. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.013

Noddings, N. (1992). The challenge to care in schools. New York: Teachers College Press.

Skutnabb-Kangas, T., & Heugh, K. (2012). Multilingual education and sustainable diversity work: From periphery to center. New York: Routledge.

Valsiner, J. (2006). The semiotic instruction of solitude: Processes of internalization and externalization. Sign System Studies, 34(1), 9–35.

Published

2014-11-01

How to Cite

Uibu, K., Ugaste, A., & Brown, K. (2014). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 1–7. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.01

Issue

Section

Preface

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>