Tehnoloogia ja koostöine õpe uurimusliku õppe tõhustamiseks

Authors

  • Margus Pedaste

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.10

Abstract

Springeri kirjastuse raamat "New developments in science and technology education" ("Uued suundumused loodusteaduslikus ja tehnoloogiahariduses") ilmus 2016. aastal raamatusarja "Innovations in science education and technology" ("Innovatsioon loodusteaduslikus hariduses ja tehnoloogias") 23. väljaandena. Raamat võtab kokku 17 teadlaste kollektiivi viimaste aastate tööd ja pakub head ülevaadet käsitlustest, mille alusel saab arendada õpetajakoolitust ülikoolides, riiklikke üldhariduskoolide õppekavasid, loodusteaduste ja tehnoloogiaainete õppimisel kasutatavaid meetodeid ning võtta kasutusele uusi lahendusi, mis toetavad nüüdisaegsete õpieesmärkide saavutamist. Viimased on mõjutatud eelkõige uurimuslikule õppele omaste ideede levikust.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-26

How to Cite

Pedaste, M. (2017). Tehnoloogia ja koostöine õpe uurimusliku õppe tõhustamiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 5(1), 297–300. https://doi.org/10.12697/eha.2017.5.1.10

Issue

Section

Book review

Most read articles by the same author(s)