Eessõna

  • Margus Pedaste
  • Eve Kikas

Kokkuvõte

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järjekordne erinumber keskendub üldpädevuste mõtestamisele, hindamisele ja arendamisele. Üldpädevused on juba pikemat aega kirjas Eesti põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades, kuid nende täpsemal määratlemisel, kirjeldamisel või taseme hindamisel ja seejärel üldpädevuste saavutamiseks sobivate tegevuste väljaarendamisel ja testimisel on veel palju uurida. Erinumbri artiklid kajastavad Eesti teadlaste uuringuid neil teemadel, aga toovad lugejateni ka essee sellest, kuidas matemaatika õppimine ja õpetamine vajaks ümbermõtestamist.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2021-05-01
Kuis viidata
Pedaste, M., & Kikas, E. (2021). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), 1-5. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.01
Rubriik
Eessõna

Autori enimloetud artiklid