Relations between teachers’ approaches to teaching and students’ perceptions of enhancing and hindering elements of the teaching-learning environment

Authors

  • Kai Uiboleht
  • Mari Karm

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.03

Keywords:

teaching-learning environment, approaches to teaching, students’ perceptions of enhancing elements of the TLE, perceptions of hindering elements of the TLE

Abstract

Kõrghariduses võib õppeaine õpikeskkonda kirjeldada õppejõu õpetamisviisi kaudu. Varasemad uurimused on kirjeldanud sisu- ja õppimiskeskset õpetamisviisi ning nende põimumist. Uurimused, mis on keskendunud üliõpilaste kirjeldatud õppimist toetavate ja takistavate õpikeskkonna elementidele, ei selgita, kuidas need on seotud õppejõu sisu- või õppimiskeskse õpetamisviisiga konkreetse õppeaine kontekstis. Samas on õppeaine arendamise seisukohast oluline seda seost mõista. Selle artikli eesmärk on tuua välja seoseid õppejõudude kirjeldatud õpetamisviisi ning üliõpilaste kirjeldatud õppimist toetavate ja takistavate õpikeskkonna elementide vahel just õppeaine tasandil. Artikkel tugineb mitme õppeaine  uuringule, kus intervjueeriti kolme õppeaine õppejõudu ja üliõpilasi. Andmete kvalitatiivsest analüüsist selgub, et üliõpilased ei taju õpetamisviiside põimumist alati õppimist takistavana. Pigem takistavad üliõpilaste õppimist õppejõu ebaselged ootused ja üldsõnalised juhendid.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Almeida, P. A., Teixeira-Dias, J. J., Martinho, M., & Balasooriya, C. D. (2011). The interplay between students' perceptions of context and approaches to learning. Research Papers in Education, 26(2), 149–169. https://doi.org/10.1080/02671522.2011.561975

Baeten, M., Dochy, F., Struyven, K., Parmentier, E., & Vanderbruggen, A. (2016). Student-centred learning environments: an investigation into student teachers' instructional preferences and approaches to learning. Learning Environments Research, 19(1), 43–62. https://doi.org/10.1007/s10984-015-9190-5

Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy, F. (2010). Using student-centred learning environments to etimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5(3), 243–260. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2010.06.001

Barnett, R., & Guzmán-Valenzuela, C. (2017). Sighting horizons of teaching in higher education. Higher Education, 73, 113–126. https://doi.org/10.1080/0729436042000235382

Biggs, J., & Tang, C. (2008). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Brinkmann, S. (2014). Unstructured and semi-structured interviewing. Kogumikus P. Leavy (toim) The Oxford Handbook of Qualitative Research, (lk 277–299). Oxford: Oxford University Press.

Entwisle, N. (2007). Research into student learning and university teaching. British Journal of Educational Psychology Monograph Series, II(4): 1–18.

Entwistle, N., McCune, V., & Hounsell, J. (2002). Approaches to Studying and Perceptions of University Teaching-Learning Environments: Concepts, Measures and Preliminary Finding. Occasional Report 1. ETLProject, Universities of Edinburgh, Coventry and Durham. Vaadatud 01.05.2019, https://www.researchgate.net/publication/313443807_Approaches_to_Studying_and_Perceptions_of_University_TeachingLearning_EnvironmentsConcepts_Measures_and_Preliminary_Findings

Esterhazy, R., Nerland, M., & Damşa, R. (2019). Designing for productive feedback: An analysis of two undergraduate courses in biology and engineering. Teaching in Higher education, https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1686699

Gijbels, D., Segers, M., & Struyf, E. (2008). Constructivist learning environments and the (im)possibility to change students' perceptions of assessment demands and approaches to learning. Instructional Science, 36, 431–443. https://doi.org/10.1007/s11251-008-9064-7

Hailikari, T., & Parpala, A. (2014). What impedes or enhances my studying? The interrelation between approaches to learning, factors influencing study progress and earned credits. Teaching in Higher Education, 19(7), 812–824. https://doi.org/10.1080/13562517.2014.934348

Hailikari, T., Tuononen, T., & Parpala, A. (2018). Students' experiences of the factors affecting their study progress: differences in study profiles. Journal of Further and Higher Education, 42(1), 1–12. https://doi.org/10.1080/0309877X.2016.1188898

Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It Is Not Autonomy Support or Structure but Autonomy Support and Structure. Journal of Educational Psychology, 102(3), 588–600. https://doi.org/10.1037/a0019682

Kember, D., & Kwan, K. (2000). Lecturer's approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. Instructional Science, 28(5): 469–490. https://doi.org/10.1023/A:1026569608656

Kyndt, E., Dochy, F., Struyven, K., & Cascallar, E. (2011). The perception of workload and task complexity and its influence on students' approaches to learning: a study in higher education. European Journal of Psychology of Education, 26(3): 393–415. https://doi.org/10.1007/s10212-010-0053-2

Mumm, K., Karm, M., & Remmik, M. (2016). Assessment for learning: Why assessment does not always support student teachers' learning. Journal of Further and Higher Education, 40(6): 780–803. https://doi.org/10.1080/0309877X.2015.1062847

Parpala, A., Lindblom-Ylänne, S., Komulainen, E., Litmanen, T., & Hirsto, L. (2010). Students' approaches to learning and their experiences of the teaching–learning environment in different disciplines. British Journal of Educational Psychology, 80(2), 269–282. https://doi.org/10.1348/000709909X476946

Parpala, A., Lindblom-Ylänne, A., & Rytkönen, H. 2011. Students' conceptions of good teaching in three different disciplines. Assessment and Evaluation in Higher Education, 36, 549–563. https://doi.org/10.1080/02602930903541023

Postareff, L., & Lindblom-Ylänne, S. (2008). Variation in teachers' descriptions of teaching: Broadening the understanding of teaching in higher education. Learning and Instruction, 18(2), 109–120. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.01.008

Postareff, L., Katajavouri, N., Lindblom-Ylänne, S., & Trigwell, K. (2008). Consonance and dissonance in descriptions of teaching of university teachers. Studies in Higher Education, 33(1), 49–61. https://doi.org/10.1080/03075070701794809

Prosser, M, Ramsden, P., Trigwell, K., & Martin, E. (2003). Dissonance in experience of teaching and its relation to the quality of student learning. Studies in Higher Education, 28(1), 37–48. https://doi.org/10.1080/03075070309299

Prosser, M., & Trigwell, K. (2014). Qualitative variation in approaches to university teaching and learning in large first-year classes. Higher Education, 67(6), 783–795. https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1997.tb01224.x

Ruohoniemi, M., & Lindblom-Ylänne, S. (2009). Students' experiences concerning course workload and factors enhancing and impeding their learning – a useful resource for quality enhancement in teaching and curriculum planning. International Journal for Academic Development, 14(1), 69–81. https://doi.org/10.1080/13601440802659494

Samuelowicz, K., & Bain, J.D. (1992). Conceptions of Teaching Held by Academic Teachers. Higher Education, 24(1), 93–111. https://doi.org/10.1007/BF00138620

Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice. SAGE.

Segers, M., Martens, R., & Van den Bossche, P. (2008). Understanding how a casebased assessment instrument influences student teachers' learning approaches. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1751–1764. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.02.022

Stes, A., & Van Petegem, P. (2014). Profiling approaches to teaching in higher education: a cluster-analytic study. Studies in Higher Education, 39(4), 644–659. https://doi.org/10.1080/03075079.2012.729032

Struyven, K., Dochy, F., Janssens, S., & Gielen, S. (2006). On the dynamics of students' approaches to learning: The effects of the teaching/learning environment. Learning and Instruction, 16(4), 279–294. https://doi.org/10.1080/02602930500099102

Thomas, G. (2016). How to do your case study? (2nd ed). Sage.

Trigwell, K., Prosser, M., & Taylor, P. (1994). Qualitative differences in approaches to teaching first year university science. Higher Education, 27(1): 75–84. https://doi.org/10.1007/BF01383761

Tynjälä, P. (1999). Towards expert knowledge? A comparison between a constructivist and a traditional learning environment in the university. International Journal of Educational Research, 31(5), 357–442. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(99)00012-9

Uiboleht, K., Karm, M., & Postareff, L. (2018). The interplay between teachers' approaches to teaching, students' approaches to learning and learning outcomes: a qualitative multi-case study. Learning Environments Research, 21(3), 321–347. https://doi.org/10.1007/s10984-018-9257-1

Van Driel, J. H., Verloop, N., Van Werven, H. I., & Dekkers, H. (1997). Teachers' craft knowledge and curriculum innovation in higher engineering education. Higher Education, 34(1): 105–122. https://doi.org/10.1023/A:1003063317210

Wilcox, S. (1996). Fostering self-directed learning in the university setting. Studies in Higher Education, 21(2), 165–176. https://doi.org/10.1080/03075079612331381338

Winstone, N. E., Nash, R. A., Rowntree, J., & Parker, M. (2016). 'It'd be useful, but i wouldn't use it': Barriers to university students' feedback seeking and recipience. Studies in Higher Education, 42(11), 1–16. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1130032

Published

2020-11-01

How to Cite

Uiboleht, K., & Karm, M. (2020). Relations between teachers’ approaches to teaching and students’ perceptions of enhancing and hindering elements of the teaching-learning environment. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), 57–84. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.03

Issue

Section

Articles