“Feedback is like a tail wind”: pre-service teachers’ and teacher educators’ perceptions of feedback

Authors

  • Pihel Hunt
  • Mari Karm

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.07

Keywords:

feedback, pre-service teachers, teacher educators, perceptions of feedback

Abstract

Uued suundumused tagasisideteemalises teaduskirjanduses rõhutavad tagasiside õppimiskesksust, mille fookuses on tagasiside rakendamine õppimise toetamiseks. Samas näitavad erinevad uurimused, et tagasiside arusaamades leiab  endiselt kajastamist n-ö vana paradigma, kus põhifookus on tagasiside rakendamise asemel tagasisidel kui teabel. Uurimuse eesmärk on mõista õpetajakoolituse üliõpilaste ning õppejõudude arusaamasid tagasisidest. Andmeid koguti avatud küsimustega 130 õpetajakoolituse üliõpilaselt ja 34 õpetajakoolituse õppejõult. Kvalitatiivse temaatilise analüüsi tulemused viitavad, et kuigi nii üliõpilaste kui ka õppejõudude arusaamades mõtestatakse tagasisidet kui teavet, ilmnevad mõningad õppimist toetavale tagasisidele iseloomulikud jooned, näiteks vastastiktagasiside, ootus tagasiside rakendamisele, tagasiside dialoogilisus.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajjawi, R., & Boud, D. (2017). Researching feedback dialogue: An interactional analysis approach. Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(2), 252–265. https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1102863

Boud, D., & Dawson, P. (2021). What feedback literate teachers do: An empiricallyderived competency framework. Assessment & Evaluation in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1910928

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Carless, D. (2006). Differing perceptions in the feedback process. Studies in Higher Education, 31(2), 219–233. https://doi.org/10.1080/03075070600572132

Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(8), 1315–1325. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1463354

Carless, D., & Winstone, N. (2020). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. Teaching in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1782372

Chong, S. W. (2020). Reconsidering student feedback literacy from an ecological perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 46(1), 92–104. https://doi.org/10.1080/02602938.2020.1730765

Dawson, P., Henderson, M., Mahoney, P., Phillips, M., Ryan, T., Boud, D., & Molloy, E. (2019). What makes for effective feedback: Staff and student perspectives. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(1), 25–36. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1467877

Dowden, T., Pittaway, S., Yost, H., & McCarthy, R. (2013). Students’ perceptions of written feedback in teacher education: Ideally feedback is a continuing two-way communication that encourages progress. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(3), 349–362. https://doi.org/10.1080/02602938.2011.632676

Esterhazy, R., & Damşa, C. (2019). Unpacking the feedback process: An analysis of undergraduate students’ interactional meaning-making of feedback comments. Studies in Higher Education, 44(2), 260–274. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1359249

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

Henderson, M., Ajjawi, R., Boud, D., & Molloy, E. (2019a). Identifying feedback that has impact. In M. Henderson, R. Ajjawi, D. Boud, & E. Molloy (Eds.), The impact of feedback in higher education (pp. 15–34). Palgrave Macmillan.

Henderson, M., Phillips, M., Ryan, T., Boud, D., Dawson, P., Molloy, E., & Mahoney, P. (2019b). Conditions that enable effective feedback. Higher Education Research & Development, 38(7), 1401–1416. https://doi.org/10.1080/07294360.2019.1657807

Holaday, M., Smith, D., A., & Sherry, A. (2000). Sentence completion tests: A review of the literature and results of a survey of members of the society for personality assessment. Journal of Personality Assessment, 73(3), 371–383. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7403_3

Kao, C.-Y. (2021). Similes, metaphors, and creativity. Educational Psychology, 1–22. https://doi.org/10.1080/01443410.2021.1929850

Molloy, E., Boud, D., & Henderson, M. (2020). Developing a learning-centred framework for feedback literacy. Assessment & Evaluation in Higher Education, 45(4), 527–540. https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1667955

Mulliner, E., & Tucker, M. (2017). Feedback on feedback practice: Perceptions of students and academics. Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(2), 266–288. https://doi.org/10.1080/02602938.2015.1103365

Nash, R. A., & Winstone, N. E. (2017). Responsibility-sharing in the giving and receiving of assessment feedback. Frontiers in Psychology, 8: 1519. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01519

Org, A. (2019). Essee kirjutamisest kirjanduse eriala kursusel: Üliõpilaste arusaamad ja õppejõu tagasiside. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 7(2), 100–127. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.2.05

Panadero, E., Lipnevich, A., & Broadbent, J. (2019). Turning self-assessment into selffeedback. In M. Henderson, R. Ajjawi, D. Boud, & E. Molloy (Eds.), The impact of feedback in higher education (pp. 147–163). Palgrave Macmillan.

Poulos, A., & Mahony, M. J. (2008). Effectiveness of feedback: The students’ perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(2), 143–154. https://doi.org/10.1080/02602930601127869

Rannikmäe, M., Uibu, K., & Mikser, R. (2021). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(2), 1–4. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.01

Ryan, T., Henderson, M., Ryan, K., & Kennedy, G. (2021). Identifying the components of effective learner-centred feedback information. Teaching in Higher Education, 1–18. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1913723

Zhang, L., & Zheng, Y. (2018). Feedback as an assessment for learning tool: How useful can it be? Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(7), 1120–1132. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1434481

Tai, J., Ajjawi, R., Boud, D., Dawson, P., & Panadero, E. (2018). Developing evaluative judgement: Enabling students to make decisions about the quality of work. Higher Education, 76(3), 467–481. https://doi.org/10.1007/s10734-017-0220-3

Uiboleht, K., & Karm, M. (2020). Seosed õppejõu õpetamisviisi ja üliõpilase õppimist toetavate ning takistavate tegurite vahel õppeaines. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(2), 57–84. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.03

van der Kleij, F. M. (2019). Comparison of teacher and student perceptions of formative assessment feedback practices and association with individual student characteristics. Teaching and Teacher Education, 85, 175–189. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.06.010

Winstone, N., & Carless, D. (2020). Designing effective feedback processes in higher education: A learning-focused approach. Routledge.

Winstone, N., Nash, R. A., Parker, M., & Rowntree, J. (2017). Supporting learners’ agentic engagement with feedback: A systematic review and a taxonomy of recipience processes. Educational Psychologist, 52(1), 17–37. https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1207538

Published

2022-05-01

How to Cite

Hunt, P., & Karm, M. (2022). “Feedback is like a tail wind”: pre-service teachers’ and teacher educators’ perceptions of feedback. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(1), 143–170. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.07

Issue

Section

Articles