Novice university teachers’ teaching conceptions based on photo interviews

Authors

  • Mari Karm
  • Marvi Remmik

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.07

Keywords:

novice university teacher, teaching concepts, photographic interview, higher education

Abstract

Esimesed tööaastad on õppejõu professionaalsuse kujunemise seisukohast väga tähtsad, sest siis pannakse alus õppejõu identiteedi kujunemisele, liitutakse ülikooli kogukonnaga ning võetakse omaks selles valitsevad väärtused ja traditsioonid või vastandutakse neile, samuti arenevad sel ajal õpetamisoskused.

Varasemad uurimused on näidanud, et õppejõudude arusaamade, uskumuste ja väärtuste uurimine on keeruline, sest sageli pole õppejõud teadvustanud, millistele arusaamadele ja uskumustele nende professionaalne praktika toetub. Samas on visuaalsed uurimismeetodid andnud häid võimalusi õppejõu õpetamisarusaamade, professionaalse identiteedi ja selle erinevate aspektide, elukogemuste ja mälestuste tähenduse ning isiklike teooriate uurimiseks, sest need võimaldavad intervjueeritavale anda impulsi oma arusaamade teadvustamiseks ja sõnastamiseks.

Artiklis analüüsitakse 13 algaja õppejõu õpetamisarusaamu ja nende kujunemist fotointervjuude põhjal. Analüüsi tulemusel leiti, et algajat õppejõudu kui rühma ei või käsitleda lihtsustatult, sest nad on erinevad. Algajate õppejõudude õpetamisarusaamad ei ole veel välja kujunenud ning seetõttu otsivad õppejõud alles endale sobivamat ja arusaamadega kooskõlas olevat õpetamisviisi. Uurimuse tulemused osutasid, et algaja õppejõu õpetamisarusaamade kujunemisel on peamine roll õppejõu enda õppimiskogemusel üliõpilasena ning sellel, milline on tema arusaam õppimisest. Uurimus näitas, et algaja õppejõu õpetamisarusaamad peegeldavad ka seda, millise õppejõuna soovitakse ennast näha olevikus ja millises suunas areneda tulevikus. Algajate õppejõudude erinevuste mõistmine võimaldab ülikoolidel välja arendada tugisüsteeme õppejõudude professionaalse õppimise toetamiseks. Kuna õppejõud on erinevad, siis vajavad nad ka erinevat toetust.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Åkerlind, G. S. (2003). Growing and developing as a university teacher – Variation in meaning. Studies in Higher Education, 28(4), 375–390. http://dx.doi.org/10.1080/0307507032000122242

Åkerlind, G. S. (2004). A new dimension to understanding university teaching. Teaching in Higher Education, 9(3), 363–375. http://dx.doi.org/10.1080/1356251042000216679

Åkerlind, G. S. (2008). Growing and developing as a university researcher. Higher Education, 55(2), 241–254. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-007-9052-x

Åkerlind, G. S., & McAlpine, L. (2010). Rethinking preparation for academic careers. In L. McAlpine & G. S. Åkerlind (Eds.), Becoming an academic: International perspecti- ves (pp. 155–170). Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.

Billot, J. (2010). The imagined and the real: Identifying the tensions for academic iden- tity. Higher Education Research and Development, 29(6), 709–721. http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2010.487201

Boyd, P., & Harris, K. (2010). Becoming a university lecturer in teacher education: Expert school teachers reconstructing their pedagogy and identity. Professional Development in Education, 36(1–2), 9–24. http://dx.doi.org/10.1080/19415250903454767

Brew, A. (2010). Imperatives and challenges in integrating teaching and research. Higher Education Research and Development, 29(2), 139–150. http://dx.doi.org/10.1080/07294360903552451

Coate, K., Barnett, R., & Williams, G. (2001). Relationships between teaching and re- search in higher education in England. Higher Education Quarterly, 55(2), 158–174. http://dx.doi.org/10.1111/1468-2273.00180

Cortazzi, M., & Jin, L. (2006). Asking questions, sharing stories and identity const- ruction: Sociocultural issues in narrative research. In S. Trahar (Ed.), Narrative re- search on learning: Comparative and international perspectives (pp. 27–47). Oxford: Symposium Books.

Debowski, S. (2012). The new academic: A strategic handbook. Maidenhead, Berkshire; New York: Open University Press.

Elen, J., Lindblom-Ylänne, S., & Clement, M. (2007). Faculty development in research- intensive universities: The role of academics’ conceptions on the relationship between research and teaching. International Journal for Academic Development, 12(2), 123–139. http://dx.doi.org/10.1080/13601440701604948

Eley, M. G. (2006). Teachers’ conceptions of teaching, and the making of specific deci- sions in planning to teach. Higher Education, 51(2), 191–214. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-004-6382-9

Entwistle, N., Skinner, D., Entwistle, D., & Orr, S. (2000). Conceptions and beliefs about „good teaching”: An integration of contrasting research areas. Higher Education Research and Development, 19(1), 5–26.

Erkkilä, R., & Mäkelä, M. (2002). Face to face: Human dimensions in biographical in- terviews. In R. Huttunen, H. L. T. Heikkinen & L. Syrjälä (Eds.), Narrative research: Voices of teachers and philosophers (pp. 45–55). Jyväskylä: SoPhi, Jyväskylän Yliopisto.

Fanghanel, J. (2012). Being an Academic. London, New York: Routledge.

Gonzáles, C. (2011). Extending research on „conceptions of teaching”: Commonalities and differences in recent investigation. Teaching in Higher Education, 16(1), 65–80. http://dx.doi.org/10.1080/13562517.2010.507302

Guzmán-Valenzuela, C. (2013). Challenging frameworks for understanding teaching practices in higher education: The end or the beginning? Qualitative Research in Education, 2(1), 65–91.

Harper, D. (2002). Talking about pictures: A case for photo elicitation. Visual Studies, 17(1), 13–26. http://dx.doi.org/10.1080/14725860220137345

Hurworth, R. (2003). Photo-interviewing for research. Social Research Update 40. http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU40.html.

Kember, D. (1997). A reconceptualization of the research into university academics’ conceptions of teaching. Learning and Instruction, 7(3), 255–275. http://dx.doi.org/10.1016/S0959-4752(96)00028-X

Kugel, P. (1993). How professors develop as teachers. Studies in Higher Education, 18(3), 315–328. http://dx.doi.org/10.1080/03075079312331382241

Kvale, S. (2006). Dominance through interviews and dialogues. Qualitative Inquiry, 12(3), 480–500. http://dx.doi.org/10.1177/1077800406286235

Lindblom-Ylänne, S., Trigwell, K., Nevgi, A., & Ashwin, P. (2006). How approaches to teaching are affected by discipline and teaching context. Studies in Higher Education, 31(3), 285–298. http://dx.doi.org/10.1080/03075070600680539

Malcolm, J., & Zukas, M. (2009). Making a mess of academic work: Experience, purpose and identity. Teaching in Higher Education, 14(5), 495–506. http://dx.doi.org/10.1080/13562510903186659

McAlpine, L., & Amundsen, C. (2009). Identity and agency: Pleasures and collegiality among the challenges of the doctoral journey. Studies in Continuing Education, 31(2), 109–125. http://dx.doi.org/10.1080/01580370902927378

McAlpine, L., Amundsen, C., Clement, M., & Light, G. (2009). Rethinking our under- lying assumptions about what we do and why we do it: Academic development as a case. Studies in Continuing Education, 31(3), 261–280. http://dx.doi.org/10.1080/01580370903271461

McAlpine, L., & Weston, C. (2000). Reflection: Issues related to improving professors’ teaching and students’ learning. Instructional Science, 28(5), 363–385. http://dx.doi.org/10.1023/A:1026583208230

Mälkki, K., & Lindblom-Ylänne, S. (2012). From reflection to action? Barriers and bridges between higher education teachers’ thoughts and actions. Studies in Higher Education, 37(1), 33–50. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2010.492500

Nevgi, A., & Löfström, E. (2013). Visualisations as a means for exploring academics’ teacher identities. International Journal of Academic Development. Published online 01.08.2013, http://dx.doi.org/10.1080/1360144X.2013.823545

Nicholls, G. (2005). New lecturers’ constructions of learning, teaching and research in higher education. Studies in Higher Education, 30(5), 611–625. http://dx.doi.org/10.1080/03075070500249328

Norton, L., Aiyegbayo, O., Harrington, K., Elander, J., & Reddy, P. (2010). New lecturers’ beliefs about learning, teaching and assessment in higher education: The role of the PGCLTHE programme. Innovations in Education and Teaching International, 47(4), 345–356. http://dx.doi.org/10.1080/14703297.2010.518426

Norton, L., Richardson, J. T. E., Hartley, J., Newstead, S., & Mayes, J. (2005). Teachers’ beliefs and intentions concerning teaching in higher education. Higher Education, 50(4), 537–571. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-004-6363-z

Postareff, L., & Lindblom-Ylänne, S. (2008). Variation in teachers’ descriptions of teac- hing: Broadening the understanding of teaching in higher education. Learning and Instruction, 18(2), 109–120. http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.01.008

Prosser, M., Martin, E., Trigwell, K., Ramsden, P., & Middleton, H. (2008). University academics’ experience of research and its relationship to their experience of teaching. Instructional Science, 36(1), 3–16. http://dx.doi.org/10.1007/s11251-007-9019-4

Remmik, M., & Karm, M. (2013). From teaching to guiding learning: Novice university teachers’ conceptions of teaching. In E. Saar & R. Mõttus (Eds.), Higher Education at a crossroad: The case of Estonia (pp. 199–216). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Reybold, L. E. (2005). Surrendering the dream. Early career conflict and faculty dissatis- faction thresholds. Journal of Career Development, 32(2), 107–121. http://dx.doi.org/10.1177/0894845305279163

Robertson, J., & Bond, C. H. (2001). Experiences of the relation between teaching and research: What do academics value? Higher Education Research and Development, 20(1), 5–19. http://dx.doi.org/10.1080/07924360120043612

Rose, G. (2007). Visual methodologies: An introduction to the interpretation of visual material. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field Methods, 15(1), 85–109. http://dx.doi.org/10.1177/1525822X02239569

Sadler, I. (2012). The influence of interactions with students for the development of new academics as teachers in higher education. Higher Education, 64(2), 147–160. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-012-9545-0

Sherman, T. M., Armistead, L. P., Fowler, F., Barksdale, M. A., & Reif, G. (1987). The quest for excellence in university teaching. Journal of Higher Education, 48(1), 66–84. http://dx.doi.org/10.2307/1981391

Taylor, E. W. (2002). Using still photography in making meaning of adult educators’ teaching beliefs. Studies in the Education of Adults, 34(2), 123–139.

Trigwell, K., & Prosser, M. (1996). Congruence between intention and strategy in university science teachers’ approaches to teaching. Higher Education, 32(1), 77–87. http://dx.doi.org/10.1007/BF00139219

Van Driel, J. H., Verloop, N., van Werven, H. I., & Dekkers, H. (1997). Teachers’ craft knowledge and curriculum innovation in higher engineering education. Higher Education, 34(1), 105–122. http://dx.doi.org/10.1023/A:1003063317210

Vardi, I. (2011). The changing relationship between the scholarship of teaching (and learning) and universities. Higher Education Research and Development, 30(1), 1–7. http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2011.536968

Warhurst, R. P. (2008). „Cigars on the flight-deck”: New lecturers’ participatory learning within workplace communities of practice. Studies in Higher Education, 33(4), 453–467. http://dx.doi.org/10.1080/03075070802211828

Weber, S., & Mitchell, C. (1996). Drawing ourselves into teaching: Studying the images that shape and distort teacher education. Teaching and Teacher Education, 12(3), 303–313. http://dx.doi.org/10.1016/0742-051X(95)00040-Q

Whitchurch, C. (2012). Expanding parameters of academia. Higher Education, 64(1), 99–117. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-011-9483-2

Woodley-Baker, R. (2009). Private and public experience captured: Young women capture their everyday lives and dreams through photo-narratives. Visual Studies, 24(1), 19–35. http://dx.doi.org/10.1080/14725860902732694

Published

2013-11-01

How to Cite

Karm, M., & Remmik, M. (2013). Novice university teachers’ teaching conceptions based on photo interviews. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 1, 124–155. https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>