Through hardships to the stars: Experiences of doctoral thesis supervisors about their doctoral studies and connections with their supervising practice

Authors

  • Liina Lepp
  • Marvi Remmik
  • Äli Leijen
  • Mari Karm

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.04

Keywords:

postgraduate study, aspirant, doctoral student, postgraduate supervision, interview

Abstract

Doktoriõppe eesmärkide mitmekesistumine ja muutused doktoriõppe korralduses on andnud ainestikku erinevateks uurimusteks. Juhendamispraktikat analüüsivate uurimuste keskmes on olnud juhendajate juhendamistegevused ja arusaamad doktoriõppe eesmärkidest. Üks juhendamispraktikat mõjutavaid tegureid on juhendajate kraadiõppe kogemus. Uurimuse eesmärk on kirjeldada Eestis tegutsevate juhendajate kujunemise tausta ning osutada võimalikele seostele nende kraadiõpingute kogemuste ja juhendamispraktika vahel. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuuga 21-lt haridus- ja loodusteaduste valdkonna juhendajalt. Andmete analüüsimisel kasutati temaatilist analüüsi. Uurimuse tulemused osutasid, et juhendajad väärtustasid õpinguteaegset võimalust pühenduda väitekirja koostamisele, hoolivaid suhteid juhendaja ja juhendatava vahel ning toetava kogukonna olemasolu. Juhendamispraktikasse on üle võetud näiteks avatud suhtlusviis, toetava konstruktiivse tagasiside andmine, üliõpilase toetamine iseseisvaks uurijaks kujunemisel.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barnes, B. J., & Austin, A. E. (2009). The role of doctoral advisors: A look at advising from the advisor’s perspective. Innovative Higher Education, 33(5), 297–315. http://dx.doi.org/10.1007/s10755-008-9084-x

Brew, A., & Peseta, T. (2004). Changing postgraduate supervision practice: A programme to encourage learning through reflection and feedback. Innovations in Education and Teaching International, 43(1), 5–22. http://dx.doi.org/10.1080/1470329032000172685

Delamont, S., Parry, O., & Atkinson, P. (1998). Creating a delicate balance: The doctoral supervisor’s dilemmas. Teaching in Higher Eduation, 3(2), 157–172. http://dx.doi.org/10.1080/1356215980030203

Dysthe, O., Samara, A., & Westrheim, K. (2006). Multivoiced supervision of Master’s students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education, 31(3), 299–318. http://dx.doi.org/10.1080/03075070600680562

Eamets, R., Tamm, K., Tamm-Klaos, D., Aksen, M., Kärner, A., & Kindsiko, E. (2014). Doktoriõppe tulemuslikkuse analüüs. Uuringu 2.4 lõppraport. Külastatud aadressil http://tips.ut.ee/img/image/TIPSraportdoktorippetulemuslikkusest27.03.141.pdf.

Easterby-Smith, M., Thorpe, R., & Lowe, A. (2002). Management research: An introduction (2nd ed.). London: Sage Publications.

Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava lepe (2003). Külastatud aadressil http://www.ern. ee/images/dokumendid/kvaliteedilepe/allkirjastastud_head_tavad.pdf.

Gardner, S. K. (2009). Student and faculty attributions of attrition in high and low-completing doctoral programs in the United States. Higher Education, 58(1), 97–112. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-008-9184-7

Gardner, S. K. (2010). Contrasting the socialization experiences of doctoral students in high- and low-completing departments: A qualitative analysis of disciplinary contexts at one institution. The Journal of Higher Education, 81(1), 61–81. http://dx.doi.org/10.1353/jhe.0.0081

Golde, C. M. (2005). The role of the department and discipline in doctoral student attrition: Lessons from four departments. The Journal of Higher Education, 76(6), 669–700. http://dx.doi.org/10.1353/jhe.2005.0039

Grant, B., & Graham, A. (1999). Naming the game: Reconstructing graduate supervision. Teaching in Higher Education, 4(1), 77–89. http://dx.doi.org/10.1080/1356251990040105

Halse, C. (2011). ’Becoming a supervisor’: The impact of doctoral supervision on supervisors’ learning. Studies in Higher Education, 36(5), 557–570. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2011.594593

Hemer, S. R. (2012). Informality, power and relationships in postgraduate supervision: Supervising PhD candidates over coffee. Higher Education Research & Development, 31(6), 827–839. http://dx.doi.org/10.1080/07294360.2012.674011

Hockey, J. (1994). New territory: Problems of adjusting to the first year of a social science PhD. Studies in Higher Education, 19(2), 177–190. http://dx.doi.org/10.1080/03075079412331382027

Ives, G., & Rowley, G. (2005). Supervisory selection or allocation or continuity of supervision: Ph.D. students’ progress and outcomes. Studies in Higher Education, 30(5), 535–555. http://dx.doi.org/10.1080/03075070500249161

Kam, B. H. (1997). Style and quality in research supervision: The supervisor dependency factor. Higher Education, 34(1), 81–103. http://dx.doi.org/10.1023/A:1002946922952

Karm, M., & Remmik, M. (2013). Algajate õppejõudude õpetamisarusaamad fotointervjuude põhjal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 1, 124–155. http://dx.doi.org/10.12697/eha.2013.1.07

Kehm, B. M. (2004). Developing doctoral degrees and qualifications in Europe: Good practice and issues of concern – A comparative analysis. In J. Sadlak (Ed.), Doctoral studies and qualifications in Europe and the United States: Status and prospects (pp. 279–296). Bucharest: UNESCO-CEPES.

Kiley, M., & Mullins, G. (2005). Supervisors’ conceptions of research: What are they? Scandinavian Journal of Educational Research, 49(3), 245–262. http://dx.doi.org/10.1080/00313830500109550

Kärner, A. (2008). Doctoral supervision: Towards new concepts and dilemmas. In J. Mikk., M. Veisson & P. Luik (Eds.), Reforms and innovations in Estonian education (pp. 61–76). Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Lahenius, K. (2012). Communities of practice supporting doctoral studies. The International Journal of Management Education, 10(1), 29–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijme.2012.02.003

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Lee, A. (2008). How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision. Studies in Higher Education, 33(3), 267–281. http://dx.doi.org/10.1080/03075070802049202

Leijen, Ä., Lepp, L., & Remmik, M. (ettevalmistamisel). Doktoriõppe katkestajad doktoriõppe protsessist ja katkestamisega seotud teguritest.

Lepp, L., Karm, M., & Remmik, M. (2013a). Supervisors’ activities in supporting PhD students in the supervisory process. In E. Saar & R. Mõttus (Eds.), Higher education at the crossroad: The case of Estonia (pp. 247–265). Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Lepp, L., Remmik, M., Karm, M., & Leijen, Ä. (2013b). Supervisors’ conceptions of doctoral studies. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 17(4), 401–415. http://dx.doi.org/10.3176/tr.2013.4.06

Lovitts, B. E. (2001). Leaving the ivory tower: The causes and consequences of departure from doctoral study. Lanham: Rowman & Littlefield.

Mainard, T., van der Rijst, R., van Tartwijk, J., & Wubbels, T. (2009). A model for the supervisor-doctoral student relationship. Higher Education, 58(3), 359–373. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-009-9199-8

Manathunga, C. (2005). Early warning signs in postgraduate research education: A different approach to ensuring timely completions. Teaching in Higher Education, 10(2), 219–233. http://dx.doi.org/10.1080/1356251042000337963

Martinsuo, M., & Turkulainen, V. (2011). Personal commitment, support and progress in doctoral studies. Studies in Higher Education, 36(1), 103–120. http://dx.doi.org/10.1080/03075070903469598

Ots, A., Leijen, Ä., & Pedaste, M. (2012). The relationship between doctoral students’ progress in studies and coping with occupational and family responsibilities. In J. Mikk, P. Luik & M. Veisson (Eds.), Lifelong learning and teacher development (pp. 130–145). Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Phillips, E., & Pugh, D. S. (2000). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (3rd ed.). Buckingham: Open University Press.

Pole, C. J., Sprokkereef, A., Burgess, R. G., & Lakin, E. (1997). Supervision of doctoral students in the natural sciences: Expectations and experiences. Assessment & Evaluation in Higher Education, 22(1), 49–63. http://dx.doi.org/10.1080/0260293970220104

Pyhältö, K., Stubb, J., & Lonka, K. (2009). Developing scholarly communities as learning environments for doctoral students. International Journal for Academic Development, 14(3), 221–232. http://dx.doi.org/10.1080/13601440903106551

Riigikogu (1995). Ülikooliseadus. Riigi Teataja I 1995, 12, 119. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/28729.

Riigikogu (2011). Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seadus. Riigi Teataja I 16.03.2011, 3. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/116032011003.

Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to identify themes. Field Methods, 15(1), 85–109. http://dx.doi.org/10.1177/1525822X02239569

Saarniit, I-I. (2014). Kraadiõppe korraldusest ülikoolis ajalooliselt. M. Remmik. [Helisalvestis, 14.01.2014].

Sambrook, S., Stewart, J., & Roberts, C. (2008). Doctoral supervision … a view from above, below and the middle! Journal of Further and Higher Education, 32(1), 71–84. http://dx.doi.org/10.1080/03098770701781473

Siilivask, K., & Palamets, H. (1982). Tartu Ülikooli ajalugu III 1918–1982. Tallinn: Eesti Raamat ja Valgus.

Sinclair, M. (2004). The pedagogy of ’good’ PhD supervision: A national cross-disciplinary investigation of PhD supervision. Australia: Commonwealth of Australia.

Stubb, J., Pyhältö, K., & Lonka, K. (2011). Balancing between inspiration and exhaustion: PhD students experienced socio-psychological well-being. Studies in Continuing Education, 33(1), 33–50. http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2010.515572

Vassil, K., & Solvak, M. (2012). When failing is the only option: Explaining failure to finish PhDs in Estonia. Higher Education, 64(4), 503–516. http://dx.doi.org/10.1007/s10734-012-9507-6

Vilkinas, T. (2002). The PhD process: the supervisor as manager. Education + Training, 44(3), 129–137. http://dx.doi.org/10.1108/00400910210424337

Wisker, G. (2001). The postgraduate research handbook: Succeed with Your MA, MPhil, EdD and PhD. Basingstoke: Palgrave.

Published

2014-11-01

How to Cite

Lepp, L., Remmik, M., Leijen, Äli, & Karm, M. (2014). Through hardships to the stars: Experiences of doctoral thesis supervisors about their doctoral studies and connections with their supervising practice. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 79–115. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.04

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>