"Haridusleksikon"

  • Rain Mikser

Kokkuvõte

Haridusleksikon koondab tähestikulises järjekorras esitatuna 43 artiklit hariduse ja kasvatuse peamistest märksõnadest. Artiklite autorid on 29 hariduse ja kasvatuse valdkonna spetsialisti Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja ka muudest institutsioonidest. Leksikonis on esitatud märksõnade inglis-, saksa-, prantsus-, soome- ja venekeelsed vasted, levinumad definitsioonid, valdkonna arenguloo põhijooned, aktuaalsed probleemid, olulisimad rahvusvahelised organisatsioonid ja erialased ajakirjad ning võimaluse korral lühiülevaade valdkonna uurimistraditsioonist Eestis. Leksikon on mõeldud kogu Eesti haridusüldsusele, eriti aga selle valdkonna üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele ja haridusametnikele. Sellises formaadis leksikon on Eestis hariduse ja kasvatuse valdkonnas esmakordne, see on avatud edasiarendamiseks ning loodetavasti antakse edaspidi välja ka selle täiendatud trükke.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2014-11-01
Kuis viidata
Mikser, R. (2014). "Haridusleksikon". Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), 242-244. https://doi.org/10.12697/eha.2014.2.2.10
Rubriik
Raamatututvustus