Täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Sissejuhatus raamatusse

  • Larissa Jõgi
  • Rain Mikser

Kokkuvõte

Väljaanne "Andragoogika. Raamat täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest" ilmus kirjastuses ATLEX 2021. aasta algul. Raamatu neli osa käsitlevad täiskasvanuhariduse teooriaid, arengulugu, õppimis- ja õpetamispõhimõtteid, õpikeskkonda ning õppimise vajalikkust täiskasvanueas. Raamat on mõeldud täiskasvanuharidusega tegelejate laiale ringile, sealhulgas andragoogika üliõpilastele. Peatükid sisaldavad täiskasvanuhariduse mõistete ja terminite seletusi, teooriate põhiseisukohti ning arutelu, soovituslikku kirjandust, samuti näiteid uurimustes osalejatega tehtud intervjuudest ja autorite kommentaare. Kuna seni on terviklik ja süsteemne eestikeelne käsitus andragoogika mõtteloost ja põhiteemadest puudunud, ongi raamat alguseks selle lünga edasisel täitmisel.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2021-11-01
Kuis viidata
Jõgi, L., & Mikser, R. (2021). Täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest. Sissejuhatus raamatusse. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), 297-299. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.12
Rubriik
Raamatututvustus