Üldpädevused gümnaasiumis

  • Rain Mikser

Kokkuvõte

Käsiraamat "Üldpädevused gümnaasiumis" ilmus 2020. aastal Tartu Ülikooli väljaandena. Raamatu kuue peatüki keskmes on gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud üldpädevused, eesmärk on aidata gümnaasiumiõpetajatel neid pädevusi mõista ja arendada. Peatükid sisaldavad pädevuste definitsioone riiklikus õppekavas, avavad pädevuste sisu rahvusvahelise teaduskirjanduse alusel ning kirjeldavad Eestis tehtud uuringuid üldpädevuste arendamise ja hindamise kohta. Raamat pakub arutlusainet nii riikliku õppekava rakendamiseks ja arendamiseks kui ka üldpädevustealase edasise uurimistöö kavandamiseks.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2021-05-01
Kuis viidata
Mikser, R. (2021). Üldpädevused gümnaasiumis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(1), 304-306. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.1.12
Rubriik
Raamatututvustus