Õppekava ja õpetaja ajas ja ruumis

  • Rain Mikser

Kokkuvõte

Raamat "Transnational Perspectives on Curriculum History" ilmus kirjastuses Routledge tänavu aasta algul. Väljaande ühtteistkümmet peatükki ühendab õppekavateemade ajalooline, ühiskondlik ja poliitiline käsitlus. Rõhutatakse, et õppekavad ning nende tavapärased koostisosad – õppeained – ei ole tegelikkuse erapooletu peegeldus, vaid need on inimeste ja inimrühmade loodud avalike ja varjatud püüdluste ning olelusvõitluse tulemusena. Seetõttu tuleb õppekava tegeliku arengu mõistmiseks lisaks hetkeolukorra kriitikale ja soovitavate muutuste kirjeldamisele uurida olusid ja püüdlusi, mis juhtisid varasemate õppekavade teket ja arengut. Eriti tuleb seejuures märgata varjatud seaduspärasusi ning järjepidevusi.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2020-05-01
Kuis viidata
Mikser, R. (2020). Õppekava ja õpetaja ajas ja ruumis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 213-216. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.09
Rubriik
Raamatututvustus