Mida räägib meile TALIS 2018 uuring õpetaja ja koolijuhi karjääriteest?

  • Merle Taimalu

Kokkuvõte

TALIS 2018 uuringu Eesti raporti esimene osa keskendub õpetajate ja koolijuhtide tööga seotud teadmistele ja oskustele. Uuringus osalesid 195 Eesti kooli direktorid ja kolmanda kooliastme õpetajad, kes andsid hinnanguid oma töö eri valdkondade kohta. Eesti puhul võime enim rõõmustada selle üle, et koolijuhid ja õpetajad on kõrgema haridustasemega kui OECD riikides keskmiselt ja kolmandas kooliastmes on uusi alustavaid, kuni viieaastase staažiga õpetajaid oluliselt rohkem kui viis aastat tagasi. Õpetajate endi seas on oluliselt kasvanud õpetajaameti väärtustatuna tajumine, seda eriti kuni viieaastase staažiga õpetajate seas. Lisaks suudab Eesti õpetaja võrreldes viie aasta taguse ajaga efektiivsemalt ja kiiremini tunde ette valmistada, hoides töönädalas kokku umbes tunni tööaega. Õpetajad ja koolijuhid on kõrgelt motiveeritud ja positiivsete hoiakutega enesetäiendamise suhtes ning neid iseloomustab suur osalus professionaalse arengu tegevustes. Eesti raporti teine osa avaldatakse 2020. aasta maikuus.

Allalaadimisi

Andmeid allalaadimiseks pole.
Avaldatud
2020-05-01
Kuis viidata
Taimalu, M. (2020). Mida räägib meile TALIS 2018 uuring õpetaja ja koolijuhi karjääriteest?. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 217-220. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.10
Rubriik
Raamatututvustus