Experience related to teaching practice and participation in the induction year: The view through the blogs

Authors

  • Piret Luik
  • Merle Taimalu

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.05

Keywords:

teaching practice, induction year, blog, professional development of teachers

Abstract

Õpetajakoolitus on viimastel aastatel olnud Eestis suure tähelepanu all. Pedagoogiline praktika ja kutseaasta kui õpetajakoolituse esimesed etapid avaldavad väga suurt mõju üliõpilase isiklikule ja professionaalsele arengule. Seepärast on oluline uurida, mida üliõpilased kogevad oma esmasel kokkupuutel õpetaja elukutsega. Üht võimalust selleks pakuvad hariduslikud blogid, milles käsitletavad teemad võimaldavad jälgida praktikantide ja algajate õpetajate õppimis- ja mõtlemisprotsessi. Uurimuse eesmärk on välja selgitada, millest ja kuidas kirjutavad blogis õpetajakoolituse üliõpilased pedagoogilisel praktikal ja algajad õpetajad kutseaastal. 2010/11. ja 2012/13. õppeaastal korraldatud uuringus osales 243 blogijat. Andmeid koguti blogist, mida õppijad kasutasid praktika või kutseaasta jooksul vabatahtlikult omavaheliseks suhtluseks. Artiklis analüüsitakse saadud tulemusi kvantitatiivselt ning antakse nende põhjal soovitusi pedagoogilise praktika ja kutseaasta korraldajatele.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agarwal, N., Liu, H., Tang, L., & Yu, P. S. (2012). Modeling blogger influence in a community. Social Network Analysis and Mining, 2(2), 139–162. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s13278-011-0039-3

Barone, T., Berliner, D. C., Blanchard, J., Casanova, U., & McGowan, T. (1996). A future for teaching education. Developing a strong sense of professionalism. In J. Sikula (Ed.), Handbook of research on teacher education (2nd ed., pp. 1109–1149). New York: Simon & Schuster Macmillan.

Ben-Peretz, M., & Kupferberg, I. (2007). Does teachers’ negotiation of personal cases in an interactive cyber forum contribute to their professional learning? Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13(2), 125–143.

Caires, S., & Almeida, L. S. (2005). Teaching practice in initial teacher education: Its impact on student teachers’ professional skills and development. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 31(2), 111–120. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02607470500127236

Caires, S., Almeida, L. S., & Vieira, D. A. (2012). Becoming a teacher: Student teachers’ experiences and perceptions about teaching practice. European Journal of Teacher Education, 35(2), 163–178. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2011.643395

Can, G., & Ozdemir, D. (2006). Blogging in higher education: Theoretical and practical approach. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 4(6), 5–13.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London: Routledge.

Conway, P. F., & Clark, C. M. (2003). The journey inward and outward: A re-examination of Fuller’s concerns-based model of teacher development. Teaching and Teacher Education, 19(5), 465–482. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(03)00046-5

Dall’Alba, G., & Sandberg, J. (2006). Unveiling professional development: A critical review of stage models. Review of Educational Research, 76(3), 383–412. doi: http://dx.doi.org/10.3102/00346543076003383

Deng, L., & Yuen, A. H. K. (2013). Blogs in pre-service teacher education: Exploring the participation issue. Technology, Pedagogy and Education, 22(3), 339–356. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2013.802990

Eisenschmidt, E. (2006a). Õpetaja professionaalne areng ja selle toetamine. Külastatud aadressil http://www.htk.tlu.ee/opah/kontseptsioon/prof-1-areng.doc/view.

Eisenschmidt, E. (2006b). Kutseaasta kui algaja õpetaja toetusprogrammi rakendamine Eestis (doktoritöö). Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Eisenschmidt, E. (2006c) (koost.). Kutseaasta rakendamine Eestis. Kutseaasta II etapi seire kokkuvõte 2005/2006. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Findlay, K. (2006). Context and learning factors in the development of teacher identity: A case study of newly qualified teachers during their induction year. Journal of In-service Education, 32(4), 511–532. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13674580601025165

Fisher, L., & Kim, D. (2013). Two approaches to the use of blogs in pre-service foreign language teachers’ professional development: A comparative study in the context of two universities in the UK and the US. The Language Learning Journal, 41(2), 142–160. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09571736.2013.790130

Fry, S. W. (2007). First-year teachers and induction support: Ups, downs, and in-betweens. The Qualitative Report, 12(2), 216–237.

Fuller, F. F., & Bown, O. H. (1975). Becoming a teacher. In K. Ryan (ed.), Teacher education (pp. 25–52). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Haggarty, L., Postlethwaite, K., Diment, K., & Ellins, J. (2011). Improving the learning of newly qualified teachers in the induction year. British Educational Research Journal, 47(6), 935–954. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01411926.2010.508513

Kiggundu, E., & Nayimuli, S. (2009). Teaching practice: A make or break phase for student teachers. South African Journal of Education, 29(3), 345–358.

Luik, P., Voltri, O., Taimalu, M., & Kalk, K. (2011). On the use of student teacher blogs during teaching practice. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 11, 165–169. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.01.054

Mapfumo, J. S., Chitsiko, N., & Chireshe, R. (2012). Teaching practice generated stressors and coping mechanisms among student teachers in Zimbabwe. South African Journal of Education, 32(2), 155–166.

Marais, P., & Meier, C. (2004). Hear our voices: Student teachers’ experiences during practical teaching. Africa Education Review, 1(2), 220–233. doi: http://dx.doi.org/10.1080/18146620408566281

Mariko, S. (2011). Student teachers’ reflective journals on teaching practice experiences. Contemporary PNG Studies: DWU Research Journal, 14, 67–83.

Merrill, S. (2006). Is the glass half full of half empty: Newly qualified teachers’ perceptions of their progress at the midpoint of their induction year. Management in Education, 20(2), 29–35. doi: http://dx.doi.org/10.1177/089202060602000208

Mukeredzi, T. G., & Mandrona, A. R. (2013). The journey to becoming professionals: Student teachers’ experiences of teaching practice in a rural South African context. International Journal of Educational Research, 62, 141–151. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2013.07.010

Ozdemir, A. A., & Yildirim, G. (2012). The effects of teaching practice course on professional development of student teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 46, 2550–2555. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.520

Poom-Valickis, K. (2007). Algajate õpetajate professionaalne areng kutseaastal (doktoritöö). Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Poom-Valickis, K. (2014). Novice teachers’ professional development during the induction year. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112, 764–774. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1228

Poulou, M. (2007). Student-teachers’ concerns about teaching practice. European Journal of Teacher Education, 30(1), 91–110. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02619760600944993

Reiska, E., & Eisenschmidt, E. (koost.) (2008). Kutseaasta IV etapi seire kokkuvõte. Tallinna Ülikool. Külastatud aadressil http://dspace.utlib.ee/dspace;/bitstream/handle/10062/40891/Uld_Kutseaasta2008.pdf?sequence=1.

Rettig, M. A. (2013). Online postings of teacher education candidates completing student teaching: What do they talk about? TechTrends, 57(4), 40–45. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11528-013-0676-7

Rose, S., Spinks, N., & Canhoto, A. I. (2014). Management research: Applying the principles. New York: Routledge.

Schilling, J. (2006). On the pragmatics of qualitative assessments: Designing the process for content analysis. European Journal of Psychological Assessment, 22(1), 28–37. doi: http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759.22.1.28

Sim, J. W. S., & Hew, K. F. (2010). The use of weblogs in higher education settings: A review of empirical research. Educational Research Review, 5(2), 151–163. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2010.01.001

Sinclair, C., Dowson, M., & McInerney, D. M. (2006). Motivations to teach: Psychometric perspectives across the first semester of teacher education. Teacher College Record, 108(6), 1132–1154. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00688.x

Sivan, A., & Chan, D. W. K. (2003). Supervised teaching practice as a partnership process: Novice and experienced student-teachers’ perceptions. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 11(2), 183–193. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13611260306853

Vavasseur, C. B., & MacGregor, S. K. (2008). Extending content-focused professional development through online communities of practice. Journal of Research on Technology in Education, 40(4), 517–536. doi: http://dx.doi.org/10.1080/15391523.2008.10782519

Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24(1), 80–91. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2007.01.004

Weber, R. P. (1990). Basic content analysis (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.

Õim, O. (2008). Algajate õpetajate professionaalne areng muutustena eneseefektiivsuse tajus (publitseerimata magistritöö). Tartu Ülikool, Tartu.

Published

2016-04-23

How to Cite

Luik, P., & Taimalu, M. (2016). Experience related to teaching practice and participation in the induction year: The view through the blogs. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 119–158. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.05

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)