Preface

Authors

  • Merle Taimalu
  • Liina Lepp
  • Maire Tuul

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.01

Abstract

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kuuenda vabanumbri artikleid ühendavaks märksõnaks kujunes koostöö. See on fookuses kõigis haridusvaldkonda suunavates dokumentides, olgu need õppekavad, kutsestandardid või valdkonna arengukavad. Selles vabanumbris antakse seitsmes artiklis ülevaade tehtud uuringutest, mis on mitmekesised nii valimite kui ka uuringutes kasutatud metoodikate poolest. Kolmes esimeses artiklis on juttu lasteaias ja üldhariduskoolis tehtavast, käsitledes erivajadustega laste õpetamist, kiusamisega toimetulekut ja laste üldpädevusi. Neli artiklit aga keskenduvad kõrgkooli kontekstile. Tutvustatakse kutseõpetajakoolituse üliõpilaste toetamist e-portfoolioga, õpetajakoolituse üliõpilaste neuromüüte, õppejõudude ja üliõpilaste arusaamu tagasisidest ning noorte õppejõudude ametialast enesemääratlust. Vabanumbri lõpus tutvustab Jaan Kõrgesaar Anastasiou, Gregory ja Kauffmani koostatud hariduspeatükki teoses "Commentary on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities".

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 (2021). Haridus- ja Teadusministeerium. Külastatud aadressil haridusvaldkonna_arengukava_2035_29.10.2020_riigikokku_0.pdf (hm.ee).

Tamm, A., & Jõgi, L. (2019). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(1), 1–6. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.1.01

Kivirand, T., Leijen, Ä., Lepp, L., & Malva, L. (2020). Kaasava hariduse tähendus ja tõhusa rakendamise tegurid Eesti kontekstis: Õpetajaid koolitavate või nõustavate spetsialistide vaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(1), 48–71. https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.1.03

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008/2011). Riigi Teataja I, 23, 152. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv.

Koolieelse lasteasutuse seadus (1999/2018). Riigi Teataja I, 27, 387. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006?leiaKehtiv.

Kutsestandard. Kutseõpetaja, tase 6. (2020). Sihtasutus Kutsekoda. Külastatud aadressil https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10822306/.

Kutsestandard. Õpetaja, tase 6. (2020). Sihtasutus Kutsekoda. Külastatud aadressil https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10824210/.

Kutsestandard. Õpetaja, tase 7. (2020). Sihtasutus Kutsekoda. Külastatud aadressil https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10824233.

Kõrgharidusseadus (2019). Riigi Teataja I, 19.03.2019, 12. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012?leiaKehtiv.

Löfström, E., Remmik, M., & Õun, T. (2016). Eessõna. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), 1–5. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.1.01

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010/2021). Riigi Teataja I, 41, 240. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv.

Põhikooli riiklik õppekava (2011/2021). Riigi Teataja I, 14.01.2011, 1. Külastatud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020?leiaKehtiv.

Published

2022-05-01

How to Cite

Taimalu, M., Lepp, L., & Tuul, M. (2022). Preface. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(1), 1–6. https://doi.org/10.12697/eha.2022.10.1.01

Issue

Section

Preface

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>