Factors motivating the choice of teaching as a career among student teachers and first-year teachers

Authors

  • Olivia Voltri
  • Piret Luik
  • Merle Taimalu

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.06

Keywords:

teaching as a career choice, motivational factors, FIT-Choice, induction year and teacher training, causal-comparative research

Abstract

Käesoleva uurimuse eesmärk on võrrelda õpetajakoolituse praktikantide ja kutseaastal olevate õpetajate kutsevalikut mõjutavaid motivatsioonitegureid. Kahel aastal (2010, 2012) korraldati uuring, kus kasutati adapteeritud FIT-Choice’i skaala varianti. Uuringus osales 396 vastajat Tartu ja Tallinna Ülikoolist (neist 189 õpetajakoolituse praktikanti, 207 kutseaastal olevat õpetajat).

Uuriva faktoranalüüsi tulemusena eristus nii õpetajakoolituse praktikantide kui ka kutseaastal olevate õpetajate kutsevaliku motiivide puhul viiefaktoriline struktuur ning kutsevalikuga rahulolu ja õpetajatööst ettekujutuse puhul kolmefaktoriline struktuur. Võrreldes õpetajakoolituse praktikantide ja kutseaastal olevate õpetajate kutsevaliku motiive t-testi alusel, leiti, et kutseaastal olevad õpetajad andsid faktoritele Sisemine motivatsioon ja tajutud õpetamisoskused ning Väline motivatsioon ja töö sobivus eraeluga oluliselt kõrgemad hinnangud kui õpetajakoolituse praktikandid. Mõlemad grupid olid kõige kõrgema hinnangu andnud faktorile Sisemine motivatsioon ja tajutud õpetamisoskused ning kõige madalama faktorile Oluliste inimeste mõju. Lisaks andsid kutseaastal olevad õpetajad faktorile Rahulolu kutsevalikuga oluliselt kõrgema hinnangu kui õpetajakoolituse praktikandid. Kahe grupi vahel ilmnesid erinevused ka kutsevalikuga rahulolu ja õpetajatööst ettekujutuse alaploki põhitegurites.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atkinson, J. W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological Review, 64(6), 359–372. http://dx.doi.org/10.1037/h0043445

Bandura, A. (1998). Self-efficacy: The exercise of control (2nd ed.). New York: W. H. Free- man and Company.

Berger, J-L., & D’Ascoli, Y. (2012). Becoming a VET teacher as a second career: Investigating the determinants of career choice and their relation to perceptions about prior occupation. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 317–341. http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.700046

Bruinsma, M., & Jansen, E. P. W. A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession? European Journal of Teacher Education, 33(2), 185–200. http://dx.doi.org/10.1080/02619760903512927

Eesti keele seletav sõnaraamat (2009). Külastatud aadressil http://www.eki.ee/dict/ekss/. Eesti õpetajahariduse strateegia 2009–2013 (2008). Külastatud aadressil http://www.hm.ee/index.php?048706.

Eccles, S. J., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review Psychology, 53(1), 109–132. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153

Elliot, A. J., & Zahn, I. (2008). Motivation. In N. J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Educational Psychology (pp. 686–692). Thousand Oaks: Sage Publications Inc.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley.

Fokkens-Bruinsma, M., & Canrinus, E. T. (2012). The factors influencing teaching (FIT)- choice scale in a Dutch teacher education program. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 249–269. http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.700043

Gao, X., & Trent, J. (2009). Understanding mainland Chinese student teachers’ motivations for choosing a teacher education programmes in Hong Kong. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 35(2), 145–159. http://dx.doi.org/10.1080/02607470902771037

Jarvis, J., & Woodrow, D. (2005). Reasons for choosing a teacher training course. Research in Education, 73, 29–35. http://dx.doi.org/10.7227/RIE.73.3

Jugović, I., Marušić, I., Ivanec, T. P., & Vidović, V. V. (2012). Motivation and personality of preservice teachers in Croatia. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 271–287. http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.700044

Kilinç, A., Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2012). Factors influencing teaching choice in Turkey. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 199–226. http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.700048

Klassen, R. M., Al-Dhafri, S., Hannok, W., & Betts, S. M. (2011). Investigating pre-service teacher motivation across cultures using the Teachers’ Ten Statements Test. Teaching and Teacher Education, 27(3), 579–588. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2010.10.012

Krips, H., Taimalu, M., Luik, P., & Kukemelk, H. (2009). Estonian students’ occupational preferences. Poster presentation in EARLI 2009 conference.

Krull, E. (2000). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Köning, J., & Rothland, M. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: Effects on general pedagogical knowledge during initial teacher education. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 289–315. http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.700045

Lin, E., Shi, Q., Wang, J., Zhang, S., & Hui, L. (2012). Initial motivations for teaching: Comparison between preservice teachers in the United States and China. Asia- Pacific Journal of Teacher Education, 40(3), 227–248. http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2012.700047

Loogma, K., Ruus, V-R., Talts, L., & Poom-Valickis, K. (2009). Õpetaja professionaal- sus ning tõhusama õpetamis- ja õppimiskeskkonna loomine: OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS tulemused. Tallinn: Tallinna Ülikooli haridus- uuringute keskus.

Marston, S. H. (2010). Why do they teach? A comparison of elementary, high school, and college teachers. Education, 131(2), 437–454.

Moran, A., Kilpatrick, R., Abbott, L., Dallat, J., & McClune, B. (2001). Training to teach: Motivating factors and implications for recruitment. Evaluation and Research in Education, 15(1), 17–32. http://dx.doi.org/10.1080/09500790108666980

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005). Teachers matter: Attracting, developing, and retaining effective teachers. Paris: OECD.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2011). Building a high-quality teaching profession: Lessons from around the world. Paris: OECD.

Ots, A., Vaher, K., Selliov, R., & Laanoja, P. (2008). Ülevaade Eesti õpetajaskonnast. Külastatud aadressil www.hm.ee/index.php?popup=download&id=8781.

Richardson, P. W., & Watt, H. M. G. (2006). Whochooses teaching andwhy? Profiling cha- racteristics and motivations across three Australian universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 27–56. http://dx.doi.org/10.1080/13598660500480290

Roness, D., & Smith, K. (2010). Stability in motivation during teacher education. Journal of Education for Teaching, 36(2), 169–185. http://dx.doi.org/10.1080/02607471003651706 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Sinclair, C. (2008a). Initial and changing student teacher motivation and commitment to teaching. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 79–104. http://dx.doi.org/10.1080/13598660801971658

Sinclair, C. (2008b). How can what we know about motivation to teach improve the quality of initial teacher education and its practicum? In P. A. Towndrow, C. Koh & T. H. Soon (Eds.), Motivation and practice for the classroom (pp. 37–61). Rotterdam: Sense Publishers.

Tollefson, N. (2000). Classroom applications of cognitive theories of motivation. Edu- cational Psychology Review, 12(1), 63–83. http://dx.doi.org/10.1023/A:1009085017100

Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice scale. The Journal of Experimental Education, 75(3), 167–202. http://dx.doi.org/10.3200/JEXE.75.3.167-202

Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2008). Motivations, perceptions, and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and Instruction, 18(5), 408–428. http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2008.06.002

Watt, H. M. G., Richardson, P. W., Klusmann, U., Kunter, M., Beyer, B., Trautwein, U., & Baumert, J. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: An internatio- nal comparison using the FIT-Choice scale. Teaching and Teacher Education, 28(6), 791–805. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2012.03.003

Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achievement motivation: A develop- ment perspective. Educational Psychology Review, 6(1), 49–78. http://dx.doi.org/10.1007/BF02209024

Wigfield, A., & Eccles, J. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68–81. http://dx.doi.org/10.1006/ceps.1999.1015

Woolfolk, A. (2010). Educational psychology (11th ed.). Global Edition. USA: Pearson Education, Inc.

XII Riigikogu stenogramm. V istungjärk. Neljapäev, 17. jaanuar 2013 kell 10.00. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Õpetajahariduse hetkeseis, probleemid ja ootused" arutelu. Külastatud aadressil http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand= stenogramm&date=1358409472.

Published

2013-11-01

How to Cite

Voltri, O., Luik, P., & Taimalu, M. (2013). Factors motivating the choice of teaching as a career among student teachers and first-year teachers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 1, 97–123. https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.06

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)