Novice teachers’ workplace experiences of collegiate support

Authors

  • Marvi Remmik
  • Liina Lepp
  • Ingrid Koni

DOI:

https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.08

Keywords:

novice teachers, induction year, colleagues, school principal, adaptation

Abstract

Esimestel tööaastatel peavad algajad õpetajad toime tulema erinevate olukordadega, sest sel ajal arenevad õpetamisoskused, saadakse õpetajate kogukonna liikmeks ning kujuneb õpetaja identiteet. Uurimused on näidanud, et algajad õpetajad vajavad ametisse sisseelamisel toetust, mistõttu on loodud ka mitmesuguseid tugisüsteeme. Samas on vähe tähelepanu pööratud sellele, kuidas kohanevad algajad õpetajad koolikeskkonnaga, millisena tajutakse erinevaid koolikollektiivi liikmeid enda toetajana ning mida ootavad algajad õpetajad koolikeskkonnalt kui tervikult, et õpetajatöösse paremini sisse elada. Artikli eesmärk on analüüsida algajate õpetajate kirjeldusi kohanemisest koolikeskkonnaga ja institutsiooni erinevate liikmete rolli selles. Andmete kogumiseks salvestati täies mahus ühe aasta vältel toimunud kutseaasta seminarid. Seminaridel osales 13 algajat õpetajat. Tulemused näitasid, et algajate õpetajate kogemused kooliga kohanemisel olid erinevad. Eduka kohanemise eeldusena nimetati kolleegide toetavat hoiakut ja algajate õpetajate püüdlusi igas olukorras hakkama saada. Kõige sagedasemaks koolikeskkonnaga mittekohanemise põhjuseks peeti algajate õpetajate ja institutsiooni liikmete erinevusi väärtushinnangutes. Koolijuhi osa algaja õpetaja toetajana hinnati väheoluliseks, kuna algajatel õpetajatel tööalased kokkupuuted koolijuhiga peaaegu puudusid.

PDF Summary

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achinstein, B., Ogawa, R. T., & Speiglman, A. (2004). Are we creating separate and unequal tracks of teachers? The effects of state policy, local conditions, and teacher characteristics on new teacher socialization. American Educational Research Journal, 41(3), 557–603. doi: http://dx.doi.org/10.3102/00028312041003557

Beck, C., & Kosnik, C. (2000). Associate teachers in pre-service education: Clarifying and enhancing their role. Journal of Education for Teaching, 26(3), 207–224. doi: http://dx.doi.org/10.1080/713676888

Birkeland, S., & Feiman-Nemser, S. (2012). Helping school leaders help new teachers: A tool for transforming school-based induction. The New Educator, 8(2), 109–138. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1547688X.2012.670567

Blase, J., & Blase, J. (2004). Handbook of instructional leadership: How successful principals promote teaching and learning (2nd ed.). Thousand Oaks: Corwin Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. doi: http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Bullough, R. V. Jr. (2012). Mentoring and new teacher induction in the United States: A review and analysis of current practices. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 20(1), 57–74. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13611267.2012.645600

Chang, M.-L. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: Examining the emotional work of teachers. Educational Psychology Review, 21(3), 193–218. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10648-009-9106-y

Clark, S. K., & Byrnes, D. (2012). Through the eyes of the novice teacher: Perceptions of mentoring support. Teacher Development, 16(1), 43–54. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13664530.2012.666935

Darling-Hammond, L. (1997). Doing what matters most: Investing in quality teaching. New York: The National Comission on Teaching & America’s Future.

Darling-Hammond, L. (2003). Access to quality teaching: An analysis of inequality in California’s public schools. Santa Clara Law Review, 43, 101–239.

Davis, S., Darling-Hammond, L., LaPointe, M., & Meyerson, D. (2005). School leadership study: Developing successful principals. Stanford: Stanford Educational Leadership Institute.

Day, C., & Gu, Q. (2009). Veteran teachers: Commitment, resilience and quality retention. Teachers and Teaching, 15(4), 441–457. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13540600903057211

Devos, C., Dupriez, V., & Paquay, L. (2012). Does the social working environment predict beginning teachers’ self-efficacy and feelings of depression? Teaching and Teacher Education, 28(2), 206–217. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2011.09.008

Dinham, S., & Scott, C. (1996). The teacher 2000 project: A study of teacher satisfaction, motivation and health. Sydney: University of Western Sydney, Nepean.

Dinham, S., & Scott, C. (2000). Moving into the third, outer domain of teacher satisfaction. Journal of Educational Administration, 38(4), 379–396. doi: http://dx.doi.org/10.1108/09578230010373633

Eisenschmidt, E. (2006). Kutseaasta kui algaja õpetaja toetusprogrammi rakendamine Eestis (doktoritöö). Tallinn: Tallinna Ülikool. Külastatud aadressil http://e-ait.tlulib.ee/103/7/eisenschmidt_eve.pdf.

Eisner, E. W. (1991). The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York: Macmillan.

Feiman-Nemser, S., Carver, C., Schwille, S., & Yusko, B. (1999). Beyond support: Taking new teachers seriously as learners. In M. Scherer (Ed.), A better beginning: Supporting and mentoring new teachers (pp. 3–12). Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Franke, A., & Dahlgren, L. O. (1996). Conceptions of mentoring: An empirical study of conceptions of mentoring during the school-based teacher education. Teaching and Teacher Education, 12(6), 627–641. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(96)00004-2

Ginns, I. S., Heirdsfield, A. M., Atweh, B., & Watters, J. J. (2001). Beginning teachers becoming professionals through action research. Educational Action Research, 9(1), 111–133. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09650790100200140

Halford, J. M. (1998). Easing the way for new teachers. Educational Leadership, 55(5), 3–36.

Harrison, J. K., Lawson, T., & Wortley, A. (2005). Mentoring the beginning teacher: Developing professional autonomy through critical reflection on practice. Reflective Practice, 6(3), 419–441. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14623940500220277

Hobson, A. J., Ashby, P., Malderez, A., & Tomlinson, P. D. (2009). Mentoring beginning teachers: What we know and what we don’t? Teaching and Teacher Education, 25(1), 207–216. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.09.001

Holloway, J. H. (2001). The benefits of mentoring. Educational Leadership, 58(8), 85–86.

Hope, W. C. (1999). Principals’ orientation and induction activities as factors in teacher retention. The Clearing House, 73(1), 54–56. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00098659909599641

Howe, E. R. (2006). Exemplary teacher induction: An international review. Educational Philosophy and Theory, 38(3), 287–297. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-5812.2006.00195.x

Høigaard, R., Giske, R., & Sundsli, K. (2012). Newly qualified teachers’ work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burnout, and the intention to quit. European Journal of Teacher Education, 35(3), 347–257. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02619768.2011.633993

Ingersoll, R., & Kralik, J. M. (2004). The impact of mentoring on teacher retention: What the research says. Graduate School of Education GSE Publications. Pennsylvania: University of Pennsylvania.

Ingersoll, R., & Smith, T. (2003). The wrong solution to the teacher shortage. Educational Leadership, 60(8), 30–33.

Johnson, S. M. (2006). The workplace matters: Teacher quality, retention, and effectiveness. Washington: National Educational Association.

Johnson, S. M., Berg, J. H., & Donaldson, M. L. (2005). Who stays in teaching and why: A review of the literature on teacher retention. Washington: NRTA.

Kealy, M. V. (2010). A leadership focus on teacher effectiveness: Support for novice teachers. Journal of Special Educational Leadership, 23(1), 52–54.

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2011). Credibility: How leaders gain and lose it, why people demand it. San Francisco: Jossey-Bass. doi: http://dx.doi.org/10.1002/9781118983867

Kutseaastat läbiva õpetaja tugiprogramm (2010). Külastatud aadressil https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/!tere.tulemast.

Ladd, H. F. (2011). Teachers’ perceptions of their working conditions: How predictive of planned and actual teacher movement? Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(2), 235–261. doi: http://dx.doi.org/10.3102/0162373711398128

Lam, B., & Yan, H. (2011). Beginning teachers’ job satisfaction: The impact of schoolbased factors. Teacher Development, 15(3), 333–348. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13664530.2011.608516

Lawson, H. A. (1992). Beyond the new conception of teacher induction. Journal of Teacher Education, 43(3), 163–172. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0022487192043003002

Leijen, Ä., Kullasepp, K., & Ots, A. (2013). Õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise hindamine õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste hulgas. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 1, 72–96. doi: http://dx.doi.org/10.12697/eha.2013.1.05

Leithwood, K., Seashore Louis, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). How leadership influences student learning. The Wallace Foundation. Retrieved from http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/keyresearch/Documents/How-Leadership-Influences-Student-Learning.pdf.

Leonard, L., & Leonard, P. (2003). The continuing trouble with collaboration: Teachers talk. Current Issues in Education, 6(15). Retrieved from http://cie.ed.asu.edu/volume6/number15/.

Leslie, K., Lingard, L., & Whyte, S. (2005). Junior faculty experiences with informal mentoring. Medical Teacher, 27(8), 693–698. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01421590500271217

Löfström, E., & Eisenschmidt, E. (2009). Novice teachers’ perspectives on mentoring: The case of the Estonian induction year. Teaching and Teacher Education, 25(5), 681–689. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2008.12.005

Marable, M. A., & Raimondi, S. L. (2007). Teachers’ perceptions of what was most (and least) supportive during their first year of teaching. Mentoring & Tutoring, 15(1), 25–37. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13611260601037355

McKerrow, K. (1996). Support then solutions: The supervision of teachers. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 69(6), 330–332.

Mullen, C. A. (2005). The mentorship primer. New York: Peter Lang.

Nias, J. (2005). Why teachers need their colleagues: A developmental perspective. In D. Hopkins (Ed.), The practice and theory of school improvement (pp. 223–237). Dordrecht: Springer. doi: http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-4452-6_12

Poom-Valickis, K., & Löfström, E. (2014). Pikiuuring õpetajaks õppijate professionaalse identiteedi kujunemisest. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(1), 241–271. doi: http://dx.doi.org/10.12697/eha.2014.2.1.10

Rainbird, H., Fuller, A., & Munro, A. (Eds.) (2004). Workplace learning in context. London, New York: Routledge.

Smith, T. M., & Ingersoll, R. M. (2004). What are the effects of induction and mentoring on beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714. doi: http://dx.doi.org/10.3102/00028312041003681

Smith, K., & Maclay, M. (2007). Curates’ eggs? Secondary trainee teachers’ experience of the Graduate Teacher Programme and the Postgraduate Certificate in Education. Journal of Education for Teaching, 33(1), 35–54. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02607470601098294

Stokking, K. M., Leenders, F. J., De Jong, J., & Van Tartwijk, J. (2003). From student to teacher: Reducing practice shock and early dropout in the teaching profession. European Journal of Teacher Education, 26(3), 329–350. doi: http://dx.doi.org/10.1080/0261976032000128175

Tillman, L. C. (2003). Mentoring, reflection, and reciprocal journaling. Theory Into Practice, 42(3), 226–233. doi: http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4203_9

Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P model of workplace learning: A literature review. Vocations and Learning, 6(1), 11–36. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s12186-012-9091-z

Tynjälä, P., & Heikkinen, L. T. H. (2011). Beginning teachers’ transition from pre-service education to working life. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14(1), 11–33. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11618-011-0175-6

Ulvik, M., & Langørgen, K. (2012). What can experienced teachers learn from newcomers? Newly qualified teachers as a resource in schools. Teachers and Teaching, 18(1), 43–57. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2011.622553

Vonk, J. H. C. (1995). Conceptualizing novice teachers’ professional development: A base for supervisory interventions. San Francisco: American Education Research Association.

Walsdorf, K. L., & Lynn, S. K. (2002). The early years: Mediating the organizational environment. The Clearing House, 75(4), 190–194. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00098650209604929

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Worthy, J. (2005). ‘It didn’t have to be so hard’: The first years of teaching in an urban school. International Journal of Qualitative Studies in Education, 18(3), 379–398. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09518390500082699

Published

2015-04-30

How to Cite

Remmik, M., Lepp, L., & Koni, I. (2015). Novice teachers’ workplace experiences of collegiate support. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(1), 173–201. https://doi.org/10.12697/eha.2015.3.1.08

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)